Home » Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Op deze pagina staan veel gestelde vragen met het bijbehorende antwoord. Heb je andere vragen? Neem dan vooral contact op

  1. Hoe groot is de kavel en hoe duur is een kavel?

Bij de zelfbouwkavels in het Pionierkwartier bepaal je zelf uiteindelijke hoe groot de kavel wordt. De diepte van de kavel staat vast maar de breedte bepaal jij zelf. Je kunt kiezen tussen 4,80 meter en 7,20 meter (met tussenstappen 30 cm). De diepte van de gehele kavel (inclusief achtertuin) is 25 meter bij fase 1 en 21 meter bij fase 2. Respectievelijk zul je daarom uitkomen op een kavel van circa 120 m2 en 180 m2. De grondprijs per vierkante meter is € 550,- .

2. Mag iemand na het sluiten van de koopovereenkomst de kavel doorverkopen?

Nee, bij ontbinding van de overeenkomst gaat de kavel terug naar de gemeente. De gemeente zal de kavel dan opnieuw verkopen. Of het voor de kavel gemaakte plan door de volgende kavelkoper wordt overgenomen is aan hem

3. Hoe zit het met parkeren in het gebied?

Parkeren wordt in het Pionierkwartier in het openbaar opgelost in de openbare ruimte. Volgens wet-en regelgeving hanteren we hier een parkeernorm van 1,8 parkeerplaats per woning. Dat houdt in dat in het openbaar gebied een aantal openbare parkeerplekken worden gerealiseerd waarvan de bewoners van de zelfbouwkavels gebruik kunnen maken. Het betreft openbare parkeerplaatsen, ze zijn dus niet speciaal gereserveerd voor deze kavels. Er zijn kavels met eigen parkeervoorziening. Op het kavelpaspoort zul je terugvinden welke kavels dat zijn.

4. Is de grondprijs van bebouwbare meters grond hetzelfde als van grond bestemd voor een tuin?

Ja, het is namelijk een gemiddelde grondprijs, die geldt voor alle m2 terrein die binnen de begrenzing van de bouwkavel vallen.

5. Weet ik dat als ik een optie neem zeker dat ik een jaar later (met jullie) kan gaan bouwen of mag de gemeente vertragen?

Het moment van levering van de bouwkavel is verbonden aan het beschikbaar zijn van de omgevingsvergunning (die je als kavelkoper zelf zal moeten aanvragen) EN het bouwrijp zijn van de bouwkavel (wordt door de gemeente verzorgd). Op dat moment kun je starten met de realisatie van uw woning.

6. Wat zijn de kosten waar we rekening mee moeten houden behalve bouwkosten? 

Naast de bouwkosten zijn er andere kosten waar je rekening mee moet houden als koper. In de voorbereiding tot het bouwen van je huis zullen kosten zijn; de inhuur van een architect en/of adviseur. Onder de bouwkosten vallen de kosten voor een aannemer, fundering, drainage en garanties.

Je bent naast de bouwkosten natuurlijk ook geld kwijt voor de grondprijs. Deze grondprijs is afhankelijk van de grote van de kavel. En je moet bijvoorbeeld rekening houden met kosten voor het aansluiten van riolering, gas/water/licht en legeskosten.

Bijkomende kosten zoals de notariskosten, kadasterkosten voor de overdracht van de kavel liggen bij de gemeente. Voor een overzicht van de kosten bij zelfbouwen heeft de gemeente ook een apart document opgesteld. Het document kun je natuurlijk opvragen bij een van de kavelcoaches of andere contactpersonen.

Voordat je een schep in de grond zet : Veel zelfbouwers zijn verbaasd over wat er allemaal gedaan moet worden voordat ze een schep in de grond kunnen zetten. Op www.verbouwkosten.com/nieuw-huis-bouwen/prijzen kun je lezen met welke kosten en onderdelen je allemaal te maken gaat krijgen.

Hoe duur zijn mijn wensen?: Als je aan een architect of aannemer vraagt wat het kost om zelf een huis te bouwen, dan zal hij antwoorden met de vraag: ‘wat wilt je precies?’ of ‘hoeveel m³ wil je bouwen?’. Op de website www.watkostbouwen.nl kun je je droomhuis samenstellen waarbij de site direct de kosten berekent. Als je tevreden bent kun je de wensenlijst printen en voorleggen aan je architect als richtlijn voor het te maken ontwerp. Dit geeft rust en tijdwinst.