Home » Nieuwbouw Moskee Nasser

Verhuizing van de bestaande moskee

In januari 2015 maakte het bestuur van de stichting Moskee Nasser haar belangstelling voor een stuk grond in het Pionierkwartier kenbaar. De moskee is nu gevestigd op de Heuvel 7 en is daar uit haar jasje gegroeid. Al langere tijd was het moskeebestuur, in samenwerking met de gemeente, op zoek naar een nieuwe locatie en heeft die gevonden in het Pionierkwartier.

Laatste nieuws
Inmiddels zijn de direct omwonenden akkoord met het ontwerp van de moskee en ook de participatiegroep heeft een positief advies afgegeven. De Stichting Moskee Nasser heeft in maart 2017 de omgevingsvergunning aangevraagd. Dit betekent dat ook de Welstandscommissie heeft ingestemd met de ontwerpschetsen. De bouw is gestart, ben je benieuwd naar de voortgang van de bouw van de moskee? Fiets gerust eens langs het gebied.

Hieronder vind je het ontwerp van de nieuwe moskee: