Home » Nieuwbouw Moskee Nasser

Moskee Nasser

Verhuizing naar het
Pionierkwartier

Verhuizing van de bestaande moskee

In januari 2015 maakte het bestuur van de stichting Moskee Nasser haar belangstelling voor een stuk grond in het Pionierkwartier kenbaar. De moskee is nu gevestigd op de Heuvel 7 en is daar uit haar jasje gegroeid. Al langere tijd was het moskeebestuur, in samenwerking met de gemeente, op zoek naar een nieuwe locatie en heeft die gevonden in het Pionierkwartier.

Laatste nieuws
Inmiddels zijn de direct omwonenden akkoord met het ontwerp van de moskee en ook de participatiegroep heeft een positief advies afgegeven. De Stichting Moskee Nasser heeft in maart 2017 de omgevingsvergunning aangevraagd. Dit betekent dat ook de Welstandscommissie heeft ingestemd met de ontwerpschetsen. Naar verwachting wordt rond de zomer gestart met de bouw.

Hieronder vind je het ontwerp van de nieuwe moskee:

2017.03.27 Artist Impression
2017.03.27 Vogelvlucht Artist Impression
2017.03.27 Voorgevel Achtergevel Artist Impression
2017.03.27 Linker zijgevel Rechter zijgevel Artist Impression